Умови надання освітніх послуг за програмою Navchu.Online

Освітні послуги за програмою Navchu.Online надаються на основі оферти з надання освітніх послуг, розміщеної на цій сторінці.

Порядок надання послуг

Виконавець — освітня компанія «ЯвКурсі», зобов'язується після погодження із Замовником підібрати викладача для забезпечення індивідуальних навчальних потреб Замовника.

Підбір триває до трьох робочих днів після погодження та бронювання оплати вартості першого заняття.

Вартість заняття блокується на картці замовника і заняття оплачується після його проведення. Якщо перше заняття не відбулося з вини Виконавця, заняття Замовником не оплачується.

Після першого заняття сторони погоджують порядок оплати наступних занять.

Форс-мажор та інші обставини, що впливають на попередньо узгоджені умови

Перенесення або відміна заняття заняття: у разі попередження менше ніж за 24 години утримується 50% вартості заняття, у разі доведеного форс-мажору заняття переноситься без утримання 50%.

Заміна викладача з ініціативи освітньої компанії чи батьків можлива в надзвичайних випадках (у такому разі перше заняття з новим викладачем надається безкоштовно).

Контакти для оперативного зв'язку із службою сервісу: https://t.me/YaVKursiHelpBot
Служба сервісу дозволяє оперативно отримати відповіді на запитання, замовити дзвінок викладача та проконсультуватись із технічних питать.
Оферта надання освітніх послуг

  1. Загальні положення
1.1. Визначення термінів:

1.1.1. Виконавець — освітня компанія «ЯвКурсі» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Клевер Партнерс»), що діє на підставі Статуту.

1.1.2. Замовник — будь-яка особа, яка виявила готовність скористатися послугами «Виконавця» на умовах цієї Оферти.

1.1.3. Сайт – сайти Виконавця https://navchu.online, https://yavkursi.com та https://yavkursi.info.

1.1.4. Курс — сукупність аудіовізуальних, текстових, графічних, інтерактивних матеріалів і програм для ЕОМ, об'єднаних спільною темою, призначених для отримання Замовником інформації по темі Курсу, в обсязі, зазначеному на Сайті на сторінці відповідного Курсу. Курс містить консультації в форматі відео-лекцій в реальному часі (вебінари), відео-лекції в записі, навчальні матеріали, конспекти лекцій, завдання, тести, та інші матеріали в будь-якому їх поєднанні. До складу Курсу включаються консультації викладачів Виконавця, вебінари, особисті бесіди з викладачами по темам Курсу, який замовив Замовник.

1.1.5. Програми для ЕОМ – комп'ютерні програми (програмне забезпечення), що є складовою Курсу, призначені для виконання Замовником тестових завдань.

1.1.6. Програма/Програми – будь-які комп'ютерні програми, в тому числі Програми для ЕОМ, доступ до яких Замовнику надається Виконавцем у складі Сайту, Курсу та/або іншим чином.

1.1.7. Онлайн-модуль Курсу – це Курс розміщений на ресурсах Виконавця у формі, до якої можливий доступ через мережу Інтернет на підставі ліцензії, яка надається Виконавцем.

Підписка — сукупність аудіовізуальних, текстових, графічних, інтерактивних матеріалів і/або усних відповідей викладачів Виконавця, які надаються Виконавцем у відповідь на конкретний запит Замовника, за тематикою, обумовленою на сторінці відповідної Підписки.

1.2. Виконавець адресує цю пропозицію укласти договір (далі по тексту — «Оферта») Замовникам.

1.3. Цей договір містить всі істотні умови надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг дистанційним способом через мережу Інтернет і є офертою до укладення публічного договору відповідно до ч.2 ст.641 та ст.633 Цивільного кодексу України.

1.4. Акцептом цієї оферти є оплата послуг Виконавця в порядку, розмірі та строки, що визначаються відповідно до цієї Оферти, та/або реєстрація Замовника для отримання Загальних Послуг відповідно до цієї Оферти.

1.5. Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п. 1.3 Оферти, Замовник гарантує, що він ознайомлений з умовами Оферти та повністю і беззастережно їх приймає, а також, що у нього є законні права вступати в договірні відносини з Виконавцем.

1.6. Ця Оферта розміщується на Сайті.

  1. Предмет Договору
2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні Послуги, в тому числі такі, як організація його підготовки до Державної Підсумкової Атестації в формі Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), при цьому обов'язковою умовою надання Виконавцем послуг відповідно до Договору є прийняття, дотримання Замовником і застосування до відносин Сторін вимог і положень, визначених Договором. У разі, якщо послуги, розміщені на сайті, надаються на платній основі, Замовник зобов'язується прийняти їх і оплатити в порядку і на умовах, визначених Договором.

2.2. Інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Замовнику, можуть бути трьох видів: —

— Курси, які полягають в наданні Замовнику доступу через мережу Інтернет до матеріалів, розроблених Виконавцем, і включають в себе вебінари, що проводяться викладачами Виконавця;

— Підписка, яка полягає в наданні інформаційно-консультаційних послуг за запитом Замовника Виконавцем протягом певного часу за допомогою засобів зв'язку, таких як телефон, мережа Інтернет та інших;

— інші Послуги, які полягають в автоматичному, без участі викладачів Виконавця, наданні Замовнику доступу через мережу Інтернет до матеріалів, розроблених Виконавцем.

2.3. Тема, зміст, обсяг, тривалість, вартість, графік проведення та тематика консультацій, а також інші характеристики Курсу визначаються Виконавцем і вказуються на сторінці кожного Курсу на Сайті.

Виконавець видає Замовнику ліцензію на доступ до Онлайн-модуля Курсу, який обрав Замовник. Для цілей Оферти та Договору під ліцензією розуміється невиключна ліцензія, яка не виключає можливості використання Виконавцем інформаційних матеріалів у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цих інформаційних матеріалів у зазначеній сфері.

Термін відповіді Виконавця, тривалість Підписки, порядок оплати визначаються Виконавцем і вказуються на сторінці відповідної Підписки на Сайті.

2.4. Надання інших послуг полягає в наданні доступу Замовнику до інформаційних матеріалів Виконавця шляхом підключення Замовника до онлайн-модуля відповідної Послуги в обсязі і на умовах, зазначених на Сайті. При цьому вартість інших Послуг, зазначена на Сайті, є вартістю надання ліцензії на підключення онлайн-модуля Виконавця для ознайомлення з відповідними матеріалами, яка стягується одноразово і не підлягає поверненню в разі невикористання Замовником свого права на доступ до матеріалів.

2.5. Залежно від режиму доступу Виконавець надає послуги двох типів:

2.5.1. Загальні Послуги, що передбачають обмежений доступ Замовника до визначених Курсів, Підписок, Послуг.

2.5.2. Преміум-Послуги, що передбачають розширений доступ Замовника до визначених Курсів, Підписок, Послуг і оплату за користування зазначеними Курсами, Підписками, Послугами.

  1. Порядок доступу до Послуг
3.1. Замовник має можливість вивчити інформацію про Послуги та Договір до оплати послуг Виконавця.

3.2. Для отримання можливості придбати Послуги Замовник повинен зареєструватися на Сайті Виконавця шляхом внесення достовірних і актуальних відомостей, включаючи унікальні логін (адреса електронної пошти) і пароль, в реєстраційну форму, розташовану у вкладці «Реєстрація».

3.3. Замовник розуміє, що Виконавець не несе відповідальності за достовірність даних Замовника, зазначених при реєстрації. Всі негативні наслідки, пов'язані із зазначенням недостовірних даних при реєстрації, а також з не повідомленням Виконавця про зміну зазначених даних, в тому числі ризик неповідомлення про зміни у порядку надання послуг та про інших юридично важливих обставин, несе Замовник.

3.4. Після реєстрації або подальшої авторизації на Сайті Замовник отримує можливість оплати обраних Послуг способами, зазначеними на Сайті.

3.5. Про успішну оплату послуг Виконавця і реєстрації на Курси, Підписки та інші Послуги Замовник інформується повідомленням на сторінці Сайту, яка відкрилася після переходу за посиланням та повідомленням, спрямованим на вказану в Особистому кабінеті адресу електронної пошти.

3.6. Доступ до Послуг надається Замовнику після повної оплати послуги в день, зазначений на сторінці Курсу чи іншої Послуги. Для Загальних Послуг доступ надається після реєстрації або авторизації.

  1. Вартість послуг та порядок оплати
4.1. Загальна вартість послуг Виконавця визначається як сума вартостей всіх інформаційно-консультаційних Послуг, доступ до яких отримав Замовник.

4.2. Вартість Послуги визначається Виконавцем і вказується на сторінці кожної Послуги на Сайті. Залежно від дати здійснення оплати Послуги вартість Послуги може змінюватися. Інформація про актуальну вартість вказується на сторінці відповідної Послуги. Зміна вартості не впливає на вартість Послуги для Замовників, які оплатили такі Послуги в повному обсязі за ціною, що діяла до дати зміни вартості. Вартість ліцензії на Онлайн-модуль Курсу включена до вартості відповідного Курсу.

4.3. Придбання Замовником Преміум-Послуги здійснюється на умовах передоплати в розмірі повної вартості Послуги. Якщо для Послуги передбачена поетапна оплата, доступ до кожного етапу здійснюється на умовах передоплати в розмірі повної вартості цього етапу.

4.4. Оплата Послуги здійснюється в гривнях.

4.5. Договір вважається укладеним, а акцепт здійсненим з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця, а для Загальних Послуг — з моменту реєстрації або авторизації.

4.6. Послуги Виконавця з консультування Замовника в рамках конкретного Курсу вважаються повністю виконаними в момент закінчення останньої консультації по Курсу. Якщо для Курсу передбачена поетапна оплата, то відсутність оплати Замовником чергового етапу означає його відмову від Договору. У цьому випадку послуги Виконавця за даним Курсом вважаються повністю виконаними в момент закінчення надання останньої оплаченої консультації.

4.7. Послуги Виконавця за Підпискою в рамках конкретної Підписки вважаються повністю виконаними в момент закінчення строку Підписки. Якщо для Підписки передбачена поетапна оплата, то відсутність оплати Замовником чергового етапу означає його відмову від Договору. У цьому випадку послуги Виконавця за цією Підпискою вважаються повністю виконаними в момент закінчення періоду оплаченої частини Підписки.

4.8. При Підписці (поетапній оплаті, розстрочці) в разі згоди Замовника, переданого при реєстрації на Сайті Виконавця або протягом терміну користування Послугами, грошові кошти за користування Послугами списуються автоматично з банківської карти Замовника (крім карти Maestro і Visa Electron) не раніше, ніж через 30 днів з моменту останнього платежу за курс, якщо Виконавцем не зазначена інша дата в інформаційному електронному листі, в порядку, визначеному банком, що випустив банківську карту Замовника.

4.9. Інші Послуги Виконавця вважаються повністю виконаними в момент надання Замовнику доступу до інформаційних матеріалів Виконавця

4.10. Послуги Виконавця вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли вони повністю надані, Замовник не заявив мотивованого заперечення на якість і обсяг таких послуг за допомогою Особистого кабінету або шляхом направлення відповідної претензії на адресу електронної пошти Виконавця, вказаної на Сайті.

  1. Права і обов'язки Сторін
5.1. Виконавець зобов'язаний:

— організувати і забезпечити належне надання Послуг;

— здійснити підключення Замовника до онлайн-модуля відповідної Послуги шляхом надання йому відповідної ліцензії в терміни, зазначені на Сайті;

— своєчасно інформувати Замовника про графік проведення консультацій і зміни в розкладі на сторінці Курсу на Сайті і/або з використанням електронної пошти, телефону, факсу, а також через особистий кабінет Замовника;

— забезпечити Замовника необхідними в рамках Послуг навчально-методичними матеріалами в складі, який визначається Виконавцем;

— давати усні та письмові консультації Замовнику після додаткових питань Замовника. Складність питання, обсяг і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку Виконавцем самостійно.

5.2. Виконавець має право:

— в будь-який час на свій розсуд щодо Курсів змінювати теми окремих консультацій, змінювати зміст консультацій, кількість, найменування і вид матеріалів, що входять до складу Курсів, дати і час проведення відповідних консультацій, їх тривалість. При цьому Виконавець гарантує, що подібні зміни не призведуть до погіршення якості Курсів. Інформація про такі зміни публікується на Сайті безпосередньо до початку проведення відповідної консультації, щодо якої відбулися такі зміни, і/або надсилається Замовнику по електронній пошті;

— залучати співвиконавців за своїм вибором;

— самостійно визначати склад фахівців, що надають Послуги, і на свій розсуд розподіляти між ними роботу;

— при отриманні згоди Замовника списувати кошти з банківської карти Замовника (крім карти Maestro і Visa Electron) при Підписці (поетапній оплаті, розстрочці) в розмірі, визначеному цим Договором.

5.3. Замовник зобов'язаний:

— оплатити Послуги Виконавця в порядку, передбаченому цим Договором;

— надати Виконавцю достовірну інформацію відповідно до реєстраційної форми на Сайті;

— негайно інформувати Виконавця про зміну своїх контактних даних, зазначених при реєстрації;

— забезпечити безпеку і збереження пароля для доступу на Сайт і не надавати його третім особам. При втраті, або компрометації пароля, а також в разі незаконного заволодіння третіми особами доступу до Особистого кабінету, Замовник зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця. До моменту надходження такого повідомлення всі дії, вчинені з використанням Особистого кабінету Замовника будуть вважатися здійсненими самим Замовником.

— проявляти повагу до інших осіб, зареєстрованих на Сайті, тренерам-консультантам, адміністрації і технічному персоналу Виконавця.

— не використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок користувачів Сайту, не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не поширювати і не надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми; не використовувати без спеціального на те дозволу Виконавця автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;

— не намагатися отримати доступ до логіну та паролю інших осіб, зареєстрованих на Сайті, в тому числі включаючи, але не обмежуючись, обманом, зламом особистих кабінетів та інше, а також не здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних таких осіб.

— повідомляти Виконавця не пізніше, ніж за один робочий день, про можливий пропуск консультацій. При цьому кошти за пропущену консультацію не повертаються. Виконавець має право надати Замовнику можливість отримати консультацію по пропущеній темі в іншій групі за наявності вільних місць.

5.4. Замовник має право:

— самостійно змінювати пароль, не повідомляючи про це Виконавця;

— вимагати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного надання послуг;

— надати Виконавцю право при Підписці (поетапній оплаті, розстрочці) на автоматичне списання коштів з банківської карти Замовника (крім карти Maestro і Visa Electron) в порядку, встановленому цим Договором.

  1. Інтелектуальна власність і обмеження при користуванні Сайтом
6.1. Сайт та Послуги містять результати інтелектуальної діяльності, права на які належать Виконавцю.

6.2. Використовуючи Сайт, а також отримуючи консультації в рамках обраної Послуги, Замовник визнає і погоджується з тим, що весь вміст сайту, всі матеріали Послуг, структура вмісту Сайту або Послуги захищені авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на будь-який вміст Сайту або Послуги, включаючи, але не обмежуючись, аудіовізуальні твори, конспекти занять, зображення, літературні твори, навчальні та методичні матеріали, товарні знаки, не переходять до Замовника в результаті користування Сайтом, акцепту Оферти і отримання доступу до матеріалів Послуги:

— копіювати і / або поширювати будь-яку інформацію (включаючи частини і компоненти Послуги, тести, навчальні матеріали), отриману на Сайті;

— використовувати інформацію, отриману на Сайті для здійснення комерційної діяльності, отримання прибутку, або для використання способом, що суперечить законодавству України;

— копіювати, або іншим способом використовувати програмну частину Сайту, а також його дизайн;

— змінювати яким би то не було способом програмну частину Сайту, здійснювати дії, спрямовані на зміну функціонування і працездатності Сайту;

6.3. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи контент, що міститься в Послугах, Замовник зобов'язується вказувати посилання на Сайт.

  1. Відповідальність і порядок вирішення суперечок
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

7.2. У разі порушення Замовником умов Договору, законодавства України, Виконавець має право заблокувати або видалити Особистий кабінет Замовника, заборонити або обмежити доступ з використанням Особистого кабінету Замовника до певних або всіх функцій Сайту, Послуг та/або Курсів і/або Підписок, обмежити інтерактивне голосове спілкування Замовника з тренером-консультантом під час проведення вебінару.

7.3. У випадках, передбачених пунктом 7.2. Договору, за Замовником зберігається доступ до оплачених консультацій в рамках Курсу, при цьому доступ до коментування і внесення записів за допомогою чату та використання чату блокується.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у період його дії, якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади та управління і іншими , що не залежать від Сторін обставинами, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. При цьому виконання зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, з урахуванням чинного розкладу консультацій та інших технічних можливостей Виконавця.

7.5. Всі суперечки і розбіжності, що випливають з Договору або виникають у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

7.6. У разі неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в претензійному порядку, тобто шляхом подання відповідного Стороною, чиї права, на її думку, порушені іншою Стороною, претензії, в якій детально викладається суть спору і термін для усунення причин, що викликали спір. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів і в претензійному порядку, суперечки підлягають остаточному вирішенню у суді.

7.7. Якщо інше не передбачено цим Договором, претензії та інші повідомлення, пов'язані з виконанням цього Договору, направляються Сторонами електронною поштою за наступними адресами: адреса Виконавця — service@yavkursi.com , адреса Замовника — адреса, вказана в Особистому кабінеті на Сайті.

  1. Зміна умов Договору
8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Договору. При цьому такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової версії Договору на Сайті.

8.2. Послуги, оплачені до моменту опублікування нової редакції Договору на Сайті, здійснюються в порядку і на умовах визначених редакцією Договору, що діяла на момент їх оплати.

8.3. При кожному наступному придбанні послуг Виконавця Замовник зобов'язується знайомитися з новою версією Договору. Оплата послуг Виконавця або реєстрація для отримання Загальної Послуги означатиме згоду Замовника з умовами нової версії Договору.

  1. Умови ліцензії на використання Програм Виконавця
9.1. Використовуючи Програму будь-яким чином, Замовник висловлює свою повну і беззастережну згоду з усіма умовами цього розділу Оферти.

9.2. Використання Програм дозволяється тільки на умовах цього розділу Оферти. Якщо Замовник не приймає умови цього розділу Оферти в повному обсязі, Замовник не має права використовувати Програму в будь-яких цілях. Використання Програми з порушенням (невиконанням) будь-якої з умов цього розділу Оферти заборонено.

9.3. Використання Програм на умовах цього розділу Оферти в особистих некомерційних цілях здійснюється безоплатно. Використання Програм на умовах і способами, не передбаченими цим розділом Оферти, можливе тільки на підставі окремої угоди з Виконавцем.

9.4. До цього розділу Оферти та всіх відносин, пов'язаних з використанням Програми, підлягає застосуванню право України і будь-які претензії або позови, що випливають з цього розділу Оферти або використання Програми, повинні бути подані і розглянуті в суді.

9.5. Виняткові права на Програму належать Виконавцю.

9.6. Виконавець безоплатно, на умовах простої (невиключної) ліцензії, надає Замовнику непередаване право використання Програм на території всього світу з метою використання Програм за прямим функціональним призначенням.

9.7. За винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими цим розділом Оферти або законодавством України, Замовник не має права змінювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати і проводити інші дії з об'єктним кодом Програми, що мають на меті отримання вихідного тексту Програми та / або отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використаних в Програмі, створювати похідні програмні продукти з використанням Програми, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання Програм без письмової згоди Виконавця.

9.8. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця відтворювати, поширювати, доводити до загального відома Програму в будь-якій формі і будь-яким способом, прямо не передбачених цим розділом Оферти, в тому числі спільно з іншими програмами, у складі збірок програмних продуктів, c пропозицією інших програм, налаштувань та інших продуктів, незалежно від цілей такого використання.

9.9. Програма надається на умовах «як є» (as is). Виконавець не надає ніяких гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Програм, відповідності Програм конкретним цілям і очікуванням Замовника, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не зазначених у цьому розділі Оферти.

9.10. У межах, дозволених чинним законодавством, Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки якого-небудь використання або неможливості використання Програми та / або збиток, заподіяний Замовнику та / або третім сторонам у результаті будь-якого використання або невикористання Програм , в тому числі з-за можливих помилок або збоїв в роботі Програм.

9.11. Замовника цим повідомлено і він погоджується і надає свою згоду на те, що при використанні Програм Виконавцю в автоматичному режимі анонімно (без прив'язки до Замовника) передається така інформація: тип операційної системи комп'ютера Замовника, версія та ідентифікатор Програм, статистика використання функцій Програми, а також інша технічна інформація.

9.12. Програми можуть час від часу оновлюватися Виконавцем, що направлено на поліпшення Програм. Замовника цим повідомлено і він погоджується з автоматичним оновленням Програм. Дія цього розділу Оферти поширюється на всі подальші оновлення / нові версії Програм.

  1. Прикінцеві положення
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Виконавця Замовником або реєстрації (авторизації) для отримання Загальних Послуг (акцепт цієї оферти) і діє до повного виконання зобов'язань Сторін.

10.2. Замовник має право достроково відмовитися від виконання Договору повністю або в частині будь-якого Курсу або Підписки, в односторонньому порядку за умови подання Виконавцю письмової заяви. Заява подається в паперовому вигляді представнику Виконавця або поштою за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 57Б.

10.3. Порядок взаєморозрахунків при достроковій відмові від однієї або більше Підписок

10.3.1. Якщо заяву про відмову від підписки/курсу подано протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання першої консультації, Замовнику повертається сплачена ним сума в повному обсязі. При цьому Замовник зобов'язаний забезпечити повернення Виконавцю наданих Замовнику навчальних посібників в стані, що дозволяє їх подальше використання іншим Замовником. При втраті або псуванні навчальних посібників, їх вартість утримується з суми повернення.

10.3.2. Якщо заяву про відмову від однієї або більше підписок/одного або більше курсів отримано пізніше 3 (трьох) календарних днів після проведення першої консультації і до дати проведення другої консультації, Замовнику повертаються сплачені ним кошти за вирахуванням вартості:

— у випадку Підписки, 50% вартості Підписки (доступ до відповідної Підписки Замовника припиняється в день подачі заяви про розірвання Договору);

— у випадку Курсу, 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень. Доступ до відповідного Курсу Замовника припиняється в день подачі заяви про розірвання Договору.

10.3.3. Якщо заяву про відмову від однієї або більше підписок/одного або більше курсів подано в день проведення другої консультації або пізніше, або до першої консультації, Замовнику повертаються сплачені ним кошти за вирахуванням вартості:

—у випадку Підписки, 50% вартості Підписки (доступ до відповідної Підписки Замовника припиняється в день подачі заяви про розірвання Договору);

—у випадку Курсу, 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень вартості Курсу. Доступ до відповідного Курсу Замовника припиняється в день подачі заяви про розірвання Договору).

— фактично проведених консультацій на момент розірвання договору.

10.3.5. Сума, що підлягає поверненню Замовнику, виплачується при зверненні за виплатою після закінчення 20 (двадцяти) робочих днів з дня подачі заяви, якщо Виконавцем не буде визначено більш короткий термін.

10.4. При укладенні Договору на пільгових умовах про ціну стосовно кількох Курсів або Підписок (п. 2.2. Договору), Сторони погодили, що в разі відмови від одного з Курсів або Підписок за цим Договором, сума коштів, що підлягають поверненню, буде обчислюватися, беручи до уваги положення п. 10.2-10.4 цього Договору наступним чином:

— Незалежно від того, від якого з курсів або підписок заявлена відмова Замовником, сума коштів, що підлягають поверненню, обчислюється виходячи з вартості Курсу / Підписки, послуги за яким надаються Виконавцем на момент розірвання Договору за найбільш низькою ціною.

— У разі відмови від двох Курсів / Підписок, повернення обчислюється виходячи з вартості двох найменш дорогих курсів за Договором відповідно.

— У разі відмови від усіх Курсів / Підписок, щодо яких було укладено Договір, сума повернення коштів обчислюється із загальної вартості всіх Курсів / Підписок за Договором згідно п. 10.3.

При цьому сума повернення коштів обчислюється відповідно до положень 10.3-10.4 цього розділу Оферти.

10.5. Сума, що підлягає поверненню Замовнику, виплачується після закінчення 20 (двадцяти) робочих днів з дня подачі заяви про повну або часткову відмову від Договору, якщо Виконавцем не буде визначено більш короткий строк.

10.6. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від Договору в разі порушення Замовником пунктів 3.2, 3.3, 5.3, 6.2, 6.3 цього Договору.

10.7. Цей документ є офертою і в силу чинного законодавства України Виконавець має право на відкликання оферти відповідно до ч.3 ст. 641 Цивільного кодексу України. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. При цьому Виконавець зобов'язаний в повному обсязі та належним чином надати послуги Замовникам на умовах Договору, які були оплачені (акцептовані) до моменту відкликання Оферти.

Проконсультуйтесь з експертом безкоштовно
Натискаючи, ви погоджуєтесь на обробку персональних даних
Проконсультуйтесь з експертом безкоштовно
Натискаючи, ви погоджуєтесь на обробку персональних даних